Lubelskie - Obywatelskie
Program rozwoju poradnictwa
obywatelskiego na Lubelszczy
źnie - edycja II
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PARTNERZY


Powiat Kraśnicki
www.powiatkrasnicki.pl


Powiat Radzyński
www.powiatradzynski.pl


Powiat Opolski
www.opole.lublin.pl/


Powiat Janowski
www.powiatjanowski.pl


Powiat Parczewski
www.powiat.parczew.pl