Lubelskie - Obywatelskie
Program rozwoju poradnictwa
obywatelskiego na Lubelszczy
źnie - edycja II
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KONTAKT


Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego

„OIC Poland"

20-213 Lublin, ul. Gospodarcza 26

tel. 81 710-46-35
sekretariat: 81 710-46-30
e-mail: jacek.korzeniak@oic.lublin.pl

Osoba do kontaktu: Jacek Korzeniak