Kontakt:

Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland”

20-213 Lublin, ul. Gospodarcza 26

Osoba do kontaktu: Małgorzata Orzeł
tel.:  81 710 46 30

fax:  81 746 13 24